Naša spoločnosť zabezpečuje:

 • Spracovanie cenového návrhu predloženého zadania
 • Posúdenie a návrh optimalizácie OK s ohľadom na funkčnosť a trvácnosť
 • Spracovanie výrobnej dokumentácie
 • Výroba a dodávka kompletného rozsahu diela v zmysle zadania
 • Montáž samotného predmetu výroby

Predmetom výroby SOAR Steel je:

 • Komplexná dodávka oceľových konštrukcií (haly, prístrešky)
 • Doplnkové konštrukcie pri výstavbe dopravnej infraštruktúry (zábradlia, stĺpy, lávky)
 • Doplnkové stavebné konštrukcie (zábradlia, statické prvky stavieb, doplnkové vybavenie stavieb)
 • Konštrukcie požiarnych významov (rebríky, únikové schodiská, únikové rampy)
 • Prvky záhradnej architektúry
 • Repliky dobovej architektúry (mreže, brány)
 • Reklamné stožiare