Stavebno-obchodná spoločnosť SOAR sídliaca v Žiline pôsobí stabilne na trhu od roku 1998.

Primárnou činnosťou spoločnosti je zabezpečenie komplexnej realizácie stavby od prípravy projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti cez samotnú realizáciu diela, až po kolaudáciu a odovzdanie stavby do užívania. Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti zabezpečíme vykonávanie generálnych dodávok stavieb a spolupracujeme aj ako subdodávateľ. Realizácie stavebných prác a dodávok vykonávane na území Slovenskej republiky i v krajinách Európskej únie. Zamestnávame takmer 80 pracovníkov, ktorí pôsobia v administratívno-prípravnej sfére.

Zrealizovali sme mnoho stavieb pre spokojných zákazníkov, viaceré z nich boli ocenené, napr. čestným uznaním Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, za realizáciu bytových domov, ocenenie Diamant slovenského biznisu 2014 a iné. Viac na www.soar.sk.

V priebehu rokov sme vybudovali stabilnú divíziu zameriavajúcu sa na dodávku a montáž oceľových konštrukcií rôzneho charakteru, vrátane drobnej kusovej výroby. Vlastnou výrobou sme schopní pokryť požiadavky zákazníkov v závislosti od špecifických zadaní. SOAR Steel je vám plne k dispozícii.